Tag: Tujhyavar Prem Karne

Tujhyavar Prem Karayala Aavadate

Tujhyavar Prem Karne
Barobar Aahe Ki Nahi Mala Mahit Nahi,
Pan Tujhyavar Prem Karayala Khup Aavadate..
Kadhi Aapan Sobat Asu Kinvha Nasu,
Pan He Swapn Pahayala Khup Aavadate…
Miss You Dear!