Tag: Tujhyavar Rusne Tujhyavar Ragavane Mala Kadhich

Tujhyashivay Majhe Man Kunat Ramlech Nahi

Tujhyashivay Majhe Man Kunat Ramlech Nahi Image

Tujhyavar Rusne, Tujhyavar Ragavane Mala Kadhich Jamlech Nahi,
Karan Tujhyashivay Majhe Man Kunat Ramlech Nahi…