Tag: Tumchyabaddal Konala Phikir Nahi

Tumchi Phikir Konala

Tumchi Phikir Konala BEST GRAFFITI MARATHI Image

Tumchyabaddal Konala Phikir Nahi
Ase Vatat Asel Tar,
Bankeche Ek-Don Hapte Chukvun Bagha…!