Tag: Tumhi Jase Aahat Tasech

Marathi Sundar Thought

Tumhi Jase Aahat Tasech
Samorchya Vyaktine Asave,
Ashi Apeksha Karnyat Arth Nahi..
Karan Ekatra Chalayche Mhanun
Tumhi Kadhich Dusrya Vyakticha
Ujva Haath Tumchya Ujvya Hatat
Gheu Shakat Nahi…