Tag: Tutlelya Hrudayavar Prem Karshil

Insult Marathi Love

Insult Marathi Love Image

Mulga:
Tutlelya Hrudayavar Prem Karshil,
Ki Hruday Tuteparyant Prem Karshil…?

Mulgi:
Tutlelya Chaplene Maar Khashil,
Ki Chappal Tuteparyant Maar Khashil…?