Tag: Tutnar Nahi Maitri Aapli

Tutnar Nahi Maitri Aapli

Tutnar Nahi Maitri Aapli Mi Prathna Karin Devapashi..
Japun Theva Aathvani Aaplya Pudhchya Janmatil Bhetisathi..
Tumhi Sukhi raha Hi Vinanati Aahe Majhyasathi..
Karan Majh Jeevan Aahe Phakt Tumchya Maitrisathi…
Shubh Ratri !