Tag: Udyacha Divas Paahnyasathi

Aaplyamule Jyaache Man Dukhavale Gele

Aaplyamule Jyaache Man Dukhavale Gele GOOD NIGHT STATUS MARATHI Image

“Udyacha Divas Paahnyasathi
Aapan Saglech Jan Chan Zopto..
Pan Kunich Ha Vichaar Karat Naahi Ki,
Aaplyamule Aaj Jyaache Man Dukhavale Gele,
Tyala Zop Laagli Asel Ka?
Tevha Kunachehi Man Na Dukhavata
Jagnyacha Prayatna Kara Aani,
Chukun Konache Man Dukhavalech Gele Tar,
Mothya Manane Kshama Maagayala Visru Naka…”
Shubh Ratri!