Tag: Unhone Waqt Samajh Kar Guzar Diya Hume

Unhone Waqt Samajh Kar Guzar Diya Hume

Unhone Waqt Samajh Kar Guzar Diya Hume Image

Unhone Waqt Samajh Kar Guzar Diya Hume,
Hum Unhe Zindagi Samjhkar Aaj Bhi Jee Rahe Hai…