Tag: Us Vyakti Ke Shakti Ka Koi Mukabala Nahi

Jiske Paas Sahan Shakti Ho

Us Vyakti Ke Shakti Ka Koi Mukabala Nahi,
Jiske Paas Shakti Ke Saath Sahan Shakti Bhi Ho…