Tag: Uttar Pahije

Ashi Konti Bhaji Aahe Riddle Answer

Uttar Pahije!
Ashi Konti Bhaji Aahe Ki,
Jiche Pahile Akshar Kadhle Tar,
Daginyache Nav Bante..
Shevatche Akshar Kadhle Tar,
Mithaai Che Naav Bante..
Aani Pahile Va Shevatache Akshar Kadhle Tar,
Muliche Naav Tayar Hote…!
Uttar Pahije! (Bhaji Che Naav Hindi Madhe Aahe)