Tag: Vaah Prabhu Ajab Teri Leela Hai

Biwi Chuhe Se Darti Hai

Vaah Prabhu, Ajab Teri Leela Hai,
Chuha Billi Se Darta Hai,
Billi Kutte Se Darti Hai,
Kutta Aadmi Se Darti Hai,
Aadmi Bivi Se Darta Hai,
Aur Biwi Chuhe Se Darti Hai…