Tag: Vaalu Var Korlele Naav

Kaljat Korlele Naav Mitnaar Nahi

Vaalu Var Korlele Naav
Eka Kshanat Pusun Jail..
Pan,
Kaljat Korlele Naav
Mareparyant Janar Nahi…