Tag: Vaat Pahate Tujhi

Vaat Pahate Tujhi

Vaat Pahate Tujhi LOVE STATUS MARATHI Image

Vaat Pahne Tujhi,
Hach Rahila Ek Dhyas..
Dusra Vichar Nahi Mi Karat,
Tuch Jeevan Tuch Aahes Shwaas…