Tag: Vadil Kay Re! Kaal Ratri Tu Shejar Chya Kavitala Kaay Mhanala

Vadil Ani Ganya Joke

Vadil:- Kay Re! Kaal Ratri Tu Shejar Chya Kavitala Kaay Mhanala??
Ganya :- Kuthe Kaay Mhatale??
Vadil:- Mag Ti Sakali Sakali Bhandayala Ka Aali?
Ganya:- Mala Kaay Mahit!
Vadil:- He Bagh.. Khare Kaay Sang Te Snag, Nahitar.. Tula Lay Marin…
Ganya:- Aata Bagha Baba..
Aapan Sakali Chaha Pit Astana Aaplya Ghari Koni Aale Tar Aapan Kaay Mahnto…?
Vadil:- Ya Chaha Pyayla..
Ganya:- Dupari Aapan Jevat Astana Aaplya Ghari Koni Aale Tar Aapan Kaay Mhanto…?
Vadil:- Ya Jevayala..
Ganya:- Aata Ratri Kavi Aaplya Ghari Aali Tevha Mi Jhopat Hoto,
Mhanun Mi Tila Mhatale Ki Ye Jhopayala…!
Vadil Komat..!! Ganya Jomat..!!