Tag: Vagh Jakhmi Zala Tari

Parabhavane Manus Sampat Nahi

Vagh Jakhmi Zala Tari,
To Aayushyala Kantalat Nahi..
To Thambto, Vel Jau Deto,
An Punha Ekda Baher Padto..
Gheun, Tich Dahashat.. Ani Toch Darara!!!
Parabhavane Manus Sampat Nahi,
Prayatn Sodato Tevha To Sampto..
Kathin Kalat Satat Swatala Sanga Ki,
“Sharyat Ajun Sampaleli Nahi.. Karan,
Mi Ajun Jinkalelo Nahi…”