Tag: Vah Jo Hamare Chintan Me

Jo Hamare Hruday Me Nahi

Vah Jo Hamare Chintan Me
Rahta Hai Vah Karib Hai,
Bhale Hi Vastvikta Me Vah Bahut
Dur Hi Kyon Na Ho Lekin,
Jo Hamare Hruday Me Nahi Hai Vo
Karib Hote Huye Bhi Bahut Dur Hota Hai!