Tag: Varshachya Pratyek Mahinyala

Tujhi Aathavan Yete STATUS

Tujhi Aathavan Yete STATUS Image

Varshachya Pratyek Mahinyala,
Mahinyachya Pratyek Aathvadyala,
Aathvdyachya Pratyek Divsala,
Divsachya Pratyek Tasala,
Tasanchya Pratyek Minitala,
Minitanchya Pratyek Secondala,
Aathavan Yete Tuzhi Mala,
Pratyek Kshana Kshanala…