Tag: Vastavatali Duniya Swapnatalya

Swapnatali Duniya Shubh Ratri STATUS

Vastavatali Duniya Swapnatalya
Duniyepeksha Khari Aahe…
Pan Mala Matra Majhi
Swapnatali Duniyach Bari Aahe…
Shubh Ratri!