Tag: Vat Pahnaryanpeksha Vat Lavnarech Khup Astat

Vat Pahnaryanpeksha Vat Lavnarech Khup Astat

Vat Pahnaryanpeksha Vat Lavnarech Khup Astat Image

Vat Pahnaryanpeksha Vat Lavnarech Khup Astat,
Zaminivar Ubhe Rahun Aakashala Haat Lavnarech Khup Astat,
Sarvanchyach Aayushyat Dukh Bharbhrun Aste,
Karan Sukh Denaryanpeksha Dukh Denarech Khup Astat…