Tag: Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein

Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein

Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein Image

Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein,
Tujhya Othanvar Gane Banun Yein,
Ekada Manapasun Aathavun Tar Bagh,
Tujhya Cheharyavar God Hasya Banun Yein…