Tag: Vedya Manala Majhya

Tujhyashivay Kahi Suchatach Nahi

Tujhyashivay Kahi Suchatach Nahi LOVE STATUS MARATHI Image

Vedya Manala Majhya,
Tujhyashivay Aata Kahi
Suchatach Nahi..
Tu, Tu An Fakt Tuch,
Tuzyashivay Dusre Kahi
Disatach Nahi..
Abol Hi Prit Majhi,
Tula Ka Kadhich Kalat Nahi..
An Vede He Man Maze,
Tula Pahilyashivay Kahi,
Rahvatach Nahi…