Tag: Vel Tar Pratyek Jakhamevar Malam Lavte

Aaj Tu Mala Visarlis

Vel Tar Pratyek Jakhamevar Malam Lavte..
Pan Evdhe Lakshat Thev,
Aaj Tu Mala Visarlis,
Udya Tula Konitari Visrel…!