Tag: Vichar Aadhunik Jari

Vat Pournimechya Hardik Shubhechha

Vichar Aadhunik Jari,
Shraddha Devavar Majhi..
Hoil Sau Jevha Mi,
Karel Vatpornima Sajri…
Sarvana Vatpornimechya Hardik Shubhechha…!