Tag: Vijesarkhi Talwar Chalvun Gela

Mard Maratha Shivba Hovun Gela

Vijesarkhi Talwar Chalvun Gela,
Nidhdya Chatine Hindusthan Halvun Gela,
Vaagh Nakhyane Afjalkhanacha Kothala Padun Gela,
Muthbhar Mavlyana Ghevun Hajaro Saitanana Nadun Gela!
Swargat Gelyavar Devani Jyala Jhukun Mujra Kela,
Asa Ek “Mard Maratha Shivba” Hovun Gela…