Tag: Vishwala Shantatecha Sandesh Denare Vishwa Vandniya

Buddha Pornimechya Mangalmay Shubhechha

Vishwala Shantatecha Sandesh Denare Vishwa Vandniya,
Mahakarunik, Tathagat Bhagwan Gautam Buddha Yanchya “2561”Vya
Jayanti Nimitt Tathagat Bhagwan Buddhas Trivar Vandan..
Aani Aapnas Va Aaplya Parivaras,
“Buddha Pornimechya” Mangalmay Shubhechha…