Tag: Waqt Badalta Hai Zindagi Ke Saath

Apne Badlte Hai Waqt Ke S ath

Apne Badlte Hai Waqt Ke S ath Image

Waqt Badalta Hai Zindagi Ke Saath,
Zindagi Badalti Hai Waqt Ke Saath,
Waqt Nahi Badalta Apnon Ke Saath,
Bas Apne Badlte Hai Waqt Ke Saath…