Tag: Ya Mangaldini Aaplya Jivnaat Navchaitanya Yevo.

Akshay Trutiyachya Hardik Shubheccha

Akshay Trutiyachya Hardik Shubheccha Image

Ya Mangaldini Aaplya Jivnaat Navchaitanya Yevo,
Yenare Divas Aaplya Jeevnaat Aanand
Ani Sukh Samadhan Ghevun Yevot…
Akshay Trutiyachya Hardik Shubheccha !