Tag: Zindagi Me Do Chij Khaas Hai

Zindagi Me Do Chij Khaas Hai

Zindagi Me Do Chij Khaas Hai Image

Zindagi Me Do Chij Khaas Hai,
Ek Pyaar Aur Dusra Vakt…
Vakt Kisi Ka Nahi Hota,
Aur Pyaar Har Kisi Se Nahi Hota…