Thokar Isliye Lagti Hai Ki

Thokar Isliye Lagti Hai Ki

Thokar Isliye Nahi Lagti Ki
Aap Gir Jao,
Thokar Isliye Lagti Hai Ki..
Aap Sambhal …