Tu Aahes Itki Sundar

Tu Aahes Itki Sundar

Sangu Shakat Nahi Mi,
Tu Aahes Tari Kiti Sundar…
Sparsh Tula Karnyasathi,
Pavsachi Dhavun Yete Ek Sar…