Tu Phakt Majhich Raha

Tu Phakt Majhich Raha

Prem Aahe Tujhyavar,
Kiti Vela Sangu?
Tu Phakt Majhich Raha,
Aankhi Kay Magu…?