Tujhe Majhya Jeevnat Asne

Tujhe Majhya Jeevnat Asne

Saundaryapekshahi Sundar Tujhe Disne Aahe,
Swapnapekshahi Ramya Tujhe Hasne Aahe,
Phulapekshahi Komal Tujhe Rusne Aahe,
Ya Sarva Peksha Sundar Tujhe Majhya Jeevnat Asne Aahe…