Tujhya Majhya Maitrine Aaple Pan Japlay

Tujhya Majhya Maitrine Aaple Pan Japlay

Natyanche Sneh Bandh Kon Shodhat Baslay,
Jiva Pekshahi Phula Sarkhe Mi Maitrila Japlay,
Tujhya Majhya Maitrit Kay Gupit Laplay,
Tujhya Majhya Maitrine Fakt Aaple Pan …