Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave

Tujhyakade Ektak Pahatach Rahave

Tu Javal Naslis Ki,
Ase Vatate Tujhyabarobar
Barech Kahi Bolave…
Pan Tu Javal Aalis Ki,
As Vatate Tujhyakade
Ektak Pahatach Rahave…