Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene,
Ha Tujhyashi Bolnyacha Ek Bahana Aahe…
Tu Bolayala Laglis Ki To Lagech Jato,
Tasa Majha Raag Shahana Aahe…