Tumchi Phikir Konala

Tumchi Phikir Konala

Tumchyabaddal Konala Phikir Nahi
Ase Vatat Asel Tar,
Bankeche Ek-Don Hapte Chukvun Bagha…!