Vastu Shanti Puja Invitation Message in Marathi

Aayushyatil Ek Sankalp,
Ek Swapan Chotyashya Gharkulache,
Baryach Parishramanantar Sakarlay…

SNVV Amchya Yete Shri Kuldaivat
Ani Vadildharyanchya Ashirvadane
Va Aaplya Sahkaryane Amchya Nutan Sadnikecha
Vastushanti Va Gruhpravesh Samarambh Dinank XX Roji
Karnyache Yojile Aahe,
Tari Aapan Avashya Yave, Hi Aagrahachi Vinanti…

Aaple Vinit: