Vishwas STATUS Marathi

Vishwas STATUS Marathi SUNDAR VICHAR MARATHI Image

Vishwas…
“Kamvayla Varshe Lagtat,
Gamvayla Sekandahi Purat Nahi…”

Asech Aste… Aapla Jyachyavar Vishwas Aahe To Dhaslnyamage Karnibhut Aapan Swata Nasto Tar Dusra Koni Asto…
Mhanun Dusrya Konachya Sangnyavarun Aaplya Mansavar Vishwas Kadhich Kami Karu Naka…
Karan Tyane Aapla Vishwas Jinknyasathi Kityek Varshe Kharchi Keleli Astat…!!!”